Hipożyczka - zadzwoń do nas730 800 655
Hipożyczka - zadzwoń do nas730 800 655 CAŁODOBOWA INFOLINIA

Blog

Podział gruntu na mniejsze działki – skąd wziąć na to pieniądze?

16 czerwca 2016

Każdy właściciel większej powierzchniowo działki, który zastanawiał się kiedykolwiek nad jej podziałem, zdaje sobie sprawę jak kosztowna i czasochłonna jest to procedura. Stąd też mogą pojawić się wątpliwości, czy w ogóle warto podejmować takie kroki. Odpowiedź jest prosta – oczywiście, że tak.

Po pierwsze, podział dużej działki budowlanej na mniejsze grunty przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną znacznie zwiększa wartość nieruchomości. W ten sposób zamiast jednej rozległej działki możemy sprzedać kilka drobniejszych z dużo wyższym zyskiem. Po drugie, znalezienie nabywcy na działkę standardowej wielkości jest znacznie prostsze i szybsze.

Przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi.

Państwo Kowalscy są właścicielami działki na obrzeżach Krakowa o powierzchni 2 ha. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania połowa jej powierzchni przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną, a pozostała część pod zieleń urządzoną. Chociaż nieruchomość wydaje się być żyłą złota, państwo Kowalscy podczas poszukiwań kupca zetknęli się z poważnymi przeszkodami.

Przede wszystkim brakowało potencjalnych nabywców. Na działki takiej wielkości nie ma wielu chętnych, tym bardziej, że jej wartość rynkowa wynosiła około 800 tys zł. Dodatkowo przy zakupie całości cena w przeliczeniu na 1 ar nie była imponująca. Bezowocne poszukiwania kupca trwały więc bardzo długo, a uwalnianie kapitału znacznie przeciągnęło się w czasie.

Państwo Kowalscy byli w kiepskiej sytuacji finansowej i nie posiadali funduszy koniecznych przy procedurach związanych z podziałem działki. W dodatku ze względu na obciążenie nieruchomości kredytem hipotecznym i niespłacone w terminie pożyczki gotówkowe, nie posiadali możliwości skorzystania z kredytu bankowego. Zdawali sobie jednak sprawę, jak opłacalny jest podział gruntu i postanowili znaleźć rozwiązanie umożliwiające im dokonanie takiej procedury.

Zdecydowali się na skorzystanie z prywatnej pożyczki. Wybrali doświadczoną firmę, która zaproponowała im korzystne warunki i zaoferowała pomoc w załatwianiu formalności. Cały proces uzyskania finansowania trwał tylko kilka dni, tak więc Kowalscy mogli zacząć inwestować bardzo szybko. Postanowili przeznaczyć uzyskane środki na podział nieruchomości, wydzielenie i przygotowanie drogi dojazdowej oraz koszty związane z procesem sprzedaży.

Działkę podzielono na 10 gruntów o powierzchni 8-30 ar, z których 6 przeznaczonych było na cele budowlane. Suma wartości rynkowej wszystkich działek wyniosła 1,3 mln złotych, czyli wzrosła o pół miliona względem początkowej wartości. Jak widać, dochód państwa Kowalskich ze sprzedaży znacząco się zwiększy. Co równie ważne, ze względu na dużą ilość potencjalnych kupców spieniężenie nieruchomości i odzyskanie płynności finansowej powinno nastąpić w krótkim czasie.

Dlatego jeżeli masz problem ze sprzedażą działki o dużej powierzchni, pierwszym o czym powinieneś pomyśleć jest jej podział na mniejsze grunty. W przypadku braku środków finansowych warto poważnie zastanowić się nad wzięciem pożyczki. Jeśli bank nie będzie Ci w stanie pomóc, to pamiętaj, że jest sporo prywatnych firm udzielających pożyczek pod zastaw nieruchomości, z których usług możesz skorzystać. W tym przypadku warto zainwestować, gdyż daje Ci do realną szansę znacznego zwiększenia zysku ze sprzedaży i szybszego odzyskania płynności finansowej.

Czarny PR przewłaszczenia – czy takie zabezpieczenie można przeprowadzić bezpiecznie?

PRZEWŁASZCZENIE = PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

Przewłaszczenie stanowi tez jedną z form zabezpieczenia kredytu, polegającą na tym, że dłużnik przenosi na pożyczkodawcę własność nieruchomości do czasu spłacenia w całości zaciągniętego zobowiązania.
Jest to tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Przewłaszczenie jako forma zabezpieczenia kredytu owiane jest złą sławą. Trudno się temu dziwić biorąc pod uwagę ilość związanych z nim afer i tragedii jakie nagłaśniane są przez media . Ludzie tracą cały swój dorobek i jedyne miejsce zamieszkania przez nadmierne zaufanie osobom udzielającym pożyczek prywatnych. Ze względu na czarny PR przewłaszczenia wielu notariuszy obawia się nawet tworzenia aktów notarialnych ustanawiających takie zabezpieczenie.

Czy faktycznie jest się czego bać? A może dzięki przewłaszczeniu można lepiej pomóc ludziom bez wykorzystywania ich ciężkiej sytuacji? Odpowiedź na te pytania, potwierdzona naszą wieloletnią praktyką, jest oczywista. Można bezpiecznie zabezpieczyć pożyczkę przenosząc własność swojej nieruchomości, nie narażając się przy tym na ryzyko utraty mieszkania, czy domu. Należy jednak przestrzegać paru prostych zasad i zwrócić uwagę na sformułowania zawarte w umowie.

Oto 3 zapisy gwarantujące pełne zabezpieczenie Twoich praw przy przewłaszczeniu.

  • Roszczenie o zwrotne przeniesienie własności nieruchomości.
    Roszczenie zostaje umieszczone w dziale III księgi wieczystej i zabezpiecza prawa zaciągającego pożyczkę. Dzięki temu przeniesienie własności ma formę zabezpieczenia świadczenia pieniężnego. Dlatego jedno z pierwszych pytań jakie należy zadać podmiotowi proponującemu Ci pożyczkę brzmi: czy w akcie notarialnym i księdze wieczystej zostanie wpisane roszczenie o zwrotne przeniesienie własności? Brak takiego zapisu powinien wzbudzić Twoją czujność, gdyż znacząco zmniejsza Twoje bezpieczeństwo.

 

  • Właściwy sposób rozliczania pożyczki w przypadku jej niespłacenia.
    Co jakiś czas nagłaśniane są sytuacje, w których nieuczciwy pożyczkodawca skutecznie przewłaszczył mieszkanie o wartości dziesięciokrotnie większej niż wysokość niespłaconego kredytu. Osoby, które nie były w stanie spłacić kredytu są w takich przypadkach usuwane z domów, często dość brutalnymi metodami. Żeby uniknąć tak czarnego scenariusza należy zwrócić uwagę na obecność zapisu o rozliczeniu kosztów ze sprzedaży nieruchomości w przypadku skutecznego przewłaszczenia lub wypowiedzenia umowy. Kwota ze sprzedaży nieruchomości pokryje wówczas najpierw koszty poniesione przez pożyczkodawcę, a pozostała część zostanie Ci zwrócona. Takie rozliczenie chroni więc przed utratą dachu nad głową za bezcen oraz jest bezpieczne dla obu stron transakcji.

 

  • Ustalenie realnej wartości nieruchomości i minimalnej kwoty sprzedaży w przypadku egzekucji.
    Jest to ostatni z najważniejszych zapisów, jakie powinny znaleźć się w akcie notarialnym. Ustanowienie minimalnej wartości, za którą pożyczkodawca może zbyć nieruchomość, zabezpieczy Twoje interesy i finanse. Zapobiegnie też sytuacji, w której zachłanny inwestor sprzeda swojemu znajomemu nieruchomość wartą 200 000 zł za sumę o połowę mniejszą, przez co dla Ciebie nie zostanie z tej transakcji nawet złotówka.

Przewłaszczenie pomimo negatywnych skojarzeń, które zawdzięczamy głównie kilku nieuczciwym pożyczkodawcom, może zostać przeprowadzone w sposób bezpieczny dla każdej ze stron umowy. Istnieją firmy szanujące swoich Klientów, które próbują walczyć z krzywdzącymi stereotypami dotyczącymi przewłaszczenia. Nie musisz więc obawiać się takiej formy zabezpieczenia kredytu, pod warunkiem, że zwrócisz uwagę na wspomniane wyżej zapisy i warunki umowy.

Uczciwy pożyczkodawcy – gdzie i w jaki sposób ich znaleźć?

15 czerwca 2016

Instytucje finansowe oraz banki z założenia powinny kojarzyć się z bezpieczeństwem, wzbudzać zaufanie potencjalnych klientów, być wzorem uczciwości i transparentności biznesowej. W sposób zrozumiały, jasny i czytelny powinny konstruować swoje oferty, dając odbiorcom pełny dostęp do rzetelnych informacji na temat warunków zawieranych umów.

Tymczasem, jak wiadomo z licznych doniesień medialnych a także raportów UOKiK w ostatnich latach notuje się zatrważająco wiele przypadków nieuczciwych praktyk dotyczących sektora pożyczek finansowych.

Nie tylko mali, prywatni przedsiębiorcy z tej branży uciekają się do działań niezgodnych z prawem. Do wprowadzania w błąd i naruszania interesów konsumenta dochodzi również za sprawą dużych, uznanych w Polsce i na świecie banków. Wiele instytucji stosuje mylące reklamy, oferuje umowy bez jasno sformułowanych zasad, rzetelnie określonych warunków, zawierające kruczki prawne, nie informuje o kosztach i podejmowanym ryzyku, wprowadza wygórowane opłaty związane z obsługą i spłatą długu. Zdarza się też, że klient otrzymuje produkt źle dopasowany do jego rzeczywistych potrzeb i możliwości, a odstąpienie od umowy jest utrudniane lub wręcz uniemożliwiane.

Jak zatem znaleźć uczciwego pożyczkodawcę? Jak sprawdzić instytucję finansową? Gdzie szukać pomocy? Jakie informacje zebrać i na co uważać?

Zacznijmy od tego, że każda szanującą się firma posiada swoją siedzibę, a dane kontaktowe są łatwo dostępne. Informacje o adresie, numerze NIP, telefonie, skrzynce e-mail powinieneś bez trudu odnaleźć na stronie internetowej, ulotce, pieczęciach firmowych czy formularzu umowy. Warto zadać sobie odrobinę trudu i sprawdzić, czy w określonym miejscu rzeczywiście funkcjonuje wymieniona instytucja, udać się do siedziby, porozmawiać z przedstawicielami.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie niewielkiego wywiadu, zebranie opinii wśród znajomych, na forach internetowych, serwisach o tematyce finansowej. Można sprawdzić pożyczkodawcę w informatorach gospodarczych, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, Krajowym Rejestrze Sądowym czy Rejestrze Firm Pożyczkowych prowadzonym przez Związek Firm Pożyczkowych.

Przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu trzeba go dokładnie przeczytać i przeanalizować, zapoznać się z poszczególnymi podpunktami, warunkami oferty i kosztami. W razie niejasności lepiej skonsultować się z pracownikiem obsługi klienta firmy, niż podpisywać w ciemno. Bezpłatnych porad udzielają także miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów oraz różne pozarządowe organizacje, stowarzyszenia i federacje konsumenckie. Przed podjęciem decyzji, policz całkowity koszt pożyczki, uwzględniając stawki za obsługę, opłaty manipulacyjne i wszystkie dodatkowe należności.

Nie ufaj tym firmom, które nie przedstawiają wszystkich dokumentów i rozliczeń odpowiednio wcześniej, tak byś mógł się z nimi zapoznać i spokojnie podjąć decyzję. Wywieranie jakiejkolwiek presji albo podsuwanie druków, z którymi nie miałeś czasu się zaznajomić, powinno wzbudzić uzasadnione obiekcje.

Decyduj się na współpracę z instytucjami, które mają wypracowaną pozycję w branży, zatrudniają ekspertów w dziedzinie finansów i ekonomii, a priorytetem jest dla nich przede wszystkim dobro klienta, a nie zysk. Wystrzegaj się jednoosobowych firm, które epizodycznie pojawiają się na rynku i przyciągają podejrzanie konkurencyjnymi ofertami. Wybieraj raczej spółki, które funkcjonują już jakiś czas i zdążyły wyrobić sobie renomę.

Nawet od znajomych nie pożyczaj na słowo – spisuj umowy. Zaciągając dług, staraj się otrzymywać wszystko na piśmie – załączniki, zmiany regulaminu, nowe postanowienia i warunki spłat. Lepiej gromadzić całą dokumentację związaną z pożyczką. O ile to możliwe, raty spłacaj, korzystając z przelewów bankowych, a jeśli dokonujesz wpłat bezpośrednich, żądaj potwierdzeń.

Pamiętaj, pożyczaj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz i ile jesteś w stanie realnie spłacić. Przestrzegaj terminów, gdyż przesuwanie dat regulacji zobowiązania, najczęściej wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Niemniej nie obawiaj się korzystania z usług sprawdzonych, solidnych firm i instytucji finansowych. Zaciągnięcie pożyczki nie musi wiązać się z problemami, a może okazać się doskonałą alternatywą dla oferty banków, w których historia kredytowa jest z reguły wnikliwie sprawdzana, procedury skomplikowane a wypłata środków następuje dopiero po jakimś w czasie.

Masz kłopoty finansowe?

Skontaktuj się z nami - pomożemy!
Rozwiążemy Twoje problemy juz w 48 godzin!

Blog Hipożyczka


Prosty przewodnik po zawiłym świecie pożyczek i kredytów.

Blog prowadzony jest przez zespół specjalistów pracujących dla firmy Hipożyczka. Od lat działamy w branży kredytów i pożyczek, dzięki czemu nabyliśmy cennego doświadczenia, którym pragniemy się z Wami podzielić. Wiemy jak ciężko jest poruszać się po zawiłym świecie finansów, dlatego postanowiliśmy stworzyć bloga, w którym znajdziecie potrzebne informacje, porady i wskazówki.

Hipożyczka - bezpieczne pożyczki pod zastaw nieruchomości
FORMULARZ KONTAKTOWY